Busverhuur (1 dag of meerdere dagen)

Inbegrepen

Een basisprijs wordt berekend per dag voor een standaard car van 54 plaatsen (bar, toilet, airco, CD- en DVD speler) mét chauffeur voor een diensttijd van 0 tot 6 uren of 6 tot 12 uren (garage – garage). Rij- en rusttijden volgens de Europese overeenkomst. Meer info hierover vindt u onderaan.

Niet inbegrepen

~ Mogelijke meerprijs van € 60 inclusief B.T.W., indien de chauffeur over zijn totale diensttijd van 6 uren zou komen, is nog ten uwe laste.

~ Mogelijke overuren van € 40/uur (wettelijk maximaal 3 uren/dag tot 15 uren dienst), indien de chauffeur over zijn diensttijd van 12 uren/dag komt, zijn nog ten uwe laste.

Opgelet

indien de diensttijd van de chauffeur over de maximale 15 uren/dag dreigt te komen, zijn we verplicht een tweede chauffeur in te schakelen wat een meerprijs van €300 met zich meebrengt bovenop de totaalprijs tot 15 uren dienst.

~ Mogelijke parkeerkosten, tolgelden en/of veerbootkosten zijn nog ten uwe laste.

~ Mogelijke toeslag voor extreme diesel prijsstijging is nog ten uwe laste.

~ Supplement van € 100 voor werken op zondag (vanaf 01/01/23 verplicht) of op feestdagen zijn nog ten uwe laste.

~ De chauffeur heeft op aanvraag bier, frisdrank en water bij om eventueel te consumeren (€ 2/consumptie, contant af te rekenen rechtstreeks aan hem).

~ De wettelijke vergoeding van de chauffeur is inbegrepen – het bij sommige nog te betalen “drinkgeld” is bij ons vrijblijvend en dus niet verplicht.

~ Voor grotere of kleinere groepen hebben wij aangepaste capaciteiten ter beschikking. Hiervoor wordt de basisprijs herberekend. Kijk voor meer info over onze cars op volgende link: https://reizendearend.be/wagenpark

~ Het logement van de chauffeur, … nachten in een singlekamer in jullie hotel, op basis van half pension, is nog ten uwe laste.

~ Mogelijke kosten van extra opkuis (etensresten, kauwgom, rommel, bier, braaksel,…) kunnen nog ten uwe laste zijn. Dit zijn vaste forfaits van € 25, € 50, € 100 of € 200.

~ Eigen dranken worden niet toegelaten op onze cars! Dranken worden enkel geregeld door onze chauffeurs. Indien de groep op de dag zelf toch eigen drank (bakken/pakken bier, cola, flessen wijn/cava, sterke drank, …) bij zich heeft, zal er een forfait van € 100 of € 200 aangerekend worden naar gelang de grootte van de groep (1 - 25 pax of 26 - 50 pax).

~ Eigen catering wordt niet toegelaten op onze cars! Indien de groep zelf catering wil voorzien of op de dag zelf toch eigen catering (koffiekoeken, broodjes, lunchpakketten e.d.) bij zich heeft, zal er een forfait van € 50 of € 100 aangerekend worden naar gelang de grootte van de groep (1 - 25 pax of 26 - 50 pax).

~ Mogelijke kosten van stukgemaakte dingen op de bus kunnen nog ten uwe laste zijn. Prijzen van de stukken worden opgevraagd bij de constructeur en zullen gaan volgens bestek. Uurloon garagepersoneel De Arend € 80/uur.


Opmerking

Indien u het vervoer zou willen annuleren om welke reden dan ook, zijn onze annulatievoorwaarden de volgende – dit is PER BUS:

~ annuleren vanaf de bevestigingsdatum tot 14 dagen voor de uitvoerdatum: € 50 / vervoersdag
~ vanaf 13 dagen voor de uitvoerdatum tot 7 dagen voor de uitvoerdatum: € 100 / vervoersdag
~ vanaf 6 dagen voor de uitvoerdatum tot 1 dag voor de uitvoerdatum: € 200 / vervoersdag
~ annuleren op de dag zelf: 0 – 24 uur voor het vertrek van de rit/reis: de volledige kostprijs van heel het vervoer


Huisdieren

~ Honden/katten worden uitzonderlijk toegelaten op onze cars tot 1,5kg dewelke in een tas op de schoot vervoerd kunnen worden.

Rij- en rusttijden wetgeving

Op welke personen is de reglementering inzake rij- en rusttijden van toepassing?

Vallen onder deze reglementering: zowel bezoldigden als zelfstandige chauffeurs die personenvervoer verzekeren (voor eigen rekening en voor rekening van derden) met voertuigen die volgens hun bouwtype en uitrusting meer dan 9 personen, de bestuurder inbegrepen, kunnen vervoeren en daartoe bestemd zijn. In de praktijk wordt dit nogal eens vergeten: ook de zaakvoerder die occasioneel rijdt omdat het werk bijvoorbeeld te druk is, moet de rij- en rusttijden respecteren. Ook de zoon van de zaakvoerder of een mecanicien of een bediende die plots moeten inspringen, moeten de rij- en rusttijden respecteren.

In welke landen is de reglementering inzake rij- en rusttijden van toepassing?

De reglementering is van toepassing op het vervoer dat geheel plaatsvindt op het gebied van de EU of tussen de EU, Zwitserland en de landen van de Europese Economische Ruimte (Ijsland,Liechtenstein, Noorwegen).

Wat zijn de bepalingen inzake rij- en rusttijden?

Bepaling 561/2006

Dagelijkse rijtijd: 9u (10u 2 x /week)
Wekelijkse rijtijd: 56u
Rijtijd 2 weken: 90u
Ononderbroken rijtijd: 4u30‟
Pauze: 45‟ (of 15‟ + 30‟)
Dagelijkse rusttijd 1 bestuurder: 11u/24u (9u 3 x/week) of 12u/24u (3u + 9u)
Dagelijkse rusttijd 2 bestuurders: 9u/30u
Wekelijkse rusttijd: 45u (vermindering tot 24u met compensatie binnen de 3 weken)
Aantal opeenvolgende rijdagen: 6

Andere nieuwe bepalingen van de verordening 561/2006

- verplichting voor de bestuurder om in de loop van twee opeenvolgende weken twee wekelijkse rusttijden van 45u of één wekelijkse rusttijd van 45u en één verkorte wekelijkse rusttijd van minimum 24u met compensatie te nemen;

- verplichting voor de bestuurder om manueel op een schijf, een afdruk of de digitale tachograaf de andere werkzaamheden, de rijtijd van voertuigen die niet onderworpen zijn aan de verordening en alle perioden van beschikbaarheid voorzien in de verordening EEG 3821/85 (wachttijd; tijd doorgebracht naast een bestuurder wanneer het voertuig rijdt; tijd doorgebracht op de slaapbank van een rijdend voertuig) te registreren;

- de tijd die een bestuurder besteedt om controle te nemen van een voertuig dat zich niet bevindt in de onderneming of in de woonplaats van de bestuurder of om ervan terug te keren, wordt niet als rust of onderbreking beschouwd, tenzij de bestuurder met een boot of een trein reist en over een bed beschikt;

- de tijd die een bestuurder besteedt om te rijden met een voertuig buiten het toepassingsgebied van de verordening, naar of van een voertuig dat zich niet bevindt in de onderneming of in de woonplaats van de bestuurder, wordt beschouwd als “andere werkzaamheden”;

- de normale dagelijkse rusttijd (11u of 3u + 9u) mag twee maal onderbroken worden voor maximum 1u wanneer het voertuig per boot of per trein vervoerd wordt.

Hoe lang mag een chauffeur rijden zonder onderbreking?

Hij mag maximaal 4 uur en 30 minuten rijden zonder onderbreking. Daarna moet hij minstens een onderbreking inlassen van 45 minuten of een rustperiode starten van minimum één uur. Deze onderbreking van 45 minuten kan ook opgesplitst worden in een onderbreking van 15 minuten gevolgd door een onderbreking van 30 minuten. In ieder geval moet er in elke periode van 5.15u minstens 45 minuten onderbreking zijn. Tijdens deze onderbrekingen mogen geen “andere werkzaamheden” verricht worden. Wachttijd en tijd die niet aan het stuur wordt doorgebracht in een rijdend voertuig, op een veerboot of in een trein, zijn geen andere werkzaamheden. Het reinigen van de car, helpen uitladen, helpen opstappen, dienstbetoon in en om de autocar zijn wel andere werkzaamheden.

De regel: 4.30 u + (45’) = 5.15u

Ook toegelaten:
2u + (15’) + 2.30u + (30’) = 5.15u
2u + (15’) + 1u + (30’) + 1.30u = 5.15u

Niet toegelaten:
2u + (10’) + 1u + (15’) + 1.30u + (20’)= 5.15u
2u + (30’) + 2.30u + (15’)= 5.15u
2u + (15’) + 1u + (30’) + 2u = 5.45u

De cijfers aangegeven tussen haakjes zijn onderbrekingen, de andere cijfers zijn rijtijden.

Hoe lang mag een chauffeur dagelijks rijden?

De dagelijkse rijtijd is in de regel beperkt tot 9 uur. Twee maal per week mag wel 10 uur per dag gereden worden. Een week loopt van maandag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur.

De regel: 4.30u + (45’) + 4.30u = 9u
Ook toegelaten:
4.30u + (45’) + 4.30u + (45’) + 1u = 10u rijtijd (2x per week)
3.20u + (45’) + 3.20u + (45’) + 3.20u = 10 u rijtijd (2x per week)

De cijfers aangegeven tussen haakjes zijn onderbrekingen, de andere cijfers zijn rijtijden.

Hoeveel achtereenvolgende dagen mag een chauffeur rijden?

Eigenlijk kan men niet spreken over dagen, maar wel over dagelijkse rijtijden. Een dagelijkse rijtijd is de totale rijtijd tussen twee rusttijden. Dit valt dus niet noodzakelijk samen met een kalenderdag. Zowel in het nationaal als internationaal ongeregeld vervoer moet een wekelijkse rusttijd in acht genomen worden na maximum zes van deze dagelijkse rijtijden.

Hoe lang mag een chauffeur wekelijks rijden?

De wekelijkse rijtijd mag niet meer bedragen dan 56 uur (een chauffeur mag 6 achtereenvolgende rijtijden hebben waarvan er 4 van 9 uur en 2 van 10 uur mogen zijn).
Wekelijkse rijtijd = (4 x 9u) + ( 2 x 10u) = 56 uur.
De totale bij elkaar opgetelde rijtijd gedurende twee weken mag niet meer bedragen dan 90 uur.

Hoe lang moet een chauffeur rusten?

Eerst en vooral: een onderbreking (45’) is geen rusttijd. Een rusttijd is een ononderbroken periode waarin de bestuurder vrij over zijn tijd kan beschikken. Onder dagelijkse rusttijd wordt dan verstaan de verplichte achtereenvolgende uren rust waarvan een chauffeur geniet tussen 2 dagtaken of diensttijden. Een chauffeur moet dagelijks en wekelijks rusten.
In elke periode van 24 uur moet een chauffeur genieten van een dagelijkse rusttijd van
ten minste 11 achtereenvolgende uren (= algemene regel);
ten minste 9 achtereenvolgende uren maximaal drie maal per week;
ten minste 12 uren opgesplitst in twee perioden waarvan de eerste 3 ononderbroken uren zijn en waarvan de tweede 9 ononderbroken uren zijn.

Hoe lang mag een bemanning van twee chauffeurs dagelijks rijden?

Onder dubbele bemanning wordt verstaan dat twee chauffeurs aanwezig zijn in het voertuig, die elkaar aflossen. Indien twee chauffeurs hetzelfde voertuig bemannen, mogen ze elk afzonderlijk dezelfde rijtijden maken. Principieel verandert er dus niets aan de regels van de rijtijden. Dit betekent dat elke chauffeur maximum 9 uur per dag mag rijden. Tweemaal in de week mag elke chauffeur 10 uur rijden. De verplichte onderbreking van drie kwartier na een rijperiode van 4.30u mag hier wel in het rijdend voertuig genomen worden. Er mag na deze rijperiode dus van chauffeur gewisseld worden zonder dat het voertuig drie kwartier moet stilstaan. Bij meervoudige bemanning is de aanwezigheid van de tweede bestuurder het eerste uur facultatief, maar gedurende de resterende periode moeten beide bestuurders aanwezig zijn.

Hoe lang moet een bemanning van twee chauffeurs dagelijks rusten?

Hier verandert er wel iets aan de regels t.o.v. één chauffeur.
Is het voertuig bemand met twee chauffeurs, dan moeten beide chauffeurs in elke periode van 30 uur (i.p.v. 24 uur) een dagelijkse rusttijd hebben van ten minste 9 achtereenvolgende uren.

Hierbij twee opmerkingen:
- de tweede chauffeur die niet aan het stuur zit terwijl de eerste chauffeur aan het rijden is, heeft op dat ogenblik geen rusttijd, maar wel een onderbreking. Rusten in een rijdend voertuig telt namelijk niet mee;
- de dagelijkse rusttijd mag in een voertuig worden doorgebracht mits het voertuig een slaapbank bevat en stilstaat. Het is dus niet zo dat chauffeur X zijn ononderbroken rusttijd mag genieten terwijl chauffeur Y verder rijdt.

Welke afwijking is mogelijk in geval de bestuurder een voertuig begeleidt per veerboot of trein?

De dagelijkse rusttijd mag tweemaal worden onderbroken, voor zover aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
Als de bestuurder een voertuig begeleidt dat per boot of per trein wordt vervoerd, en op voorwaarde dat hij een normale dagelijkse rusttijd neemt, mag die rusttijd tweemaal onderbroken worden door een andere activiteit die niet langer dan 1 uur mag duren. Tijdens die normale rusttijd moet de bestuurder kunnen beschikken over een bed of slaapbank.

Hoeveel bedraagt de wekelijkse rusttijd?

De algemene regel bepaalt een rusttijd van 45 opeenvolgende uren. Er zijn echter speciale regelingen:
Binnen een periode van 2 weken moet een bestuurder ten minste
- 2 normale wekelijkse rusttijden, of
- 1 normale wekelijkse rusttijd en 1 verkorte wekelijkse rusttijd van ten minste 24 ononderbroken uren nemen.
De verkorting moet evenwel worden gecompenseerd door een equivalente periode van rust die voor het einde van de derde week en bloc genomen moet worden. Een wekelijkse rusttijd mag niet later beginnen dan aan het einde van zes perioden van 24 uur te rekenen vanaf het einde van de vorige wekelijkse rusttijd.

Wat is de maximale diensttijd of amplitude van een chauffeur?

Onder diensttijd of amplitude wordt verstaan de periode tussen twee dagelijkse rusttijden. Dit begrip wordt in de sociale verordening van de E.U. over rij- en rusttijden nergens vermeld, maar de berekening van de maximale diensttijd is het logische gevolg van het aantal te nemen achtereenvolgende uren rust.

In het geval van een enkele bemanning:

- In het geval van 11 achtereenvolgende uren rust op 24 uur: 24 – 11 = 13 uur. Hier is de maximum diensttijd dus 13 uur. Aanvang van de dienst: 07.00 u; einde van de dienst: ten laatste om 20.00 u;

- In het geval van 9 achtereenvolgende uren rust op 24 uur: 24 – 9 = 15 uur. Hier is de maximum diensttijd dus 15 uur. Aanvang van de dienst: 07.00 u; einde van de dienst: ten laatste om 22.00 u;

- In het geval van opsplitsing van de normale rusttijd (11 u op 24 uur): de normale dagelijkse rusttijd mag worden opgesplitst in twee perioden waarvan de eerste ten minste 3 ononderbroken uren bedraagt en de tweede ten minste 9 ononderbroken uren bedraagt. In dit geval is de diensttijd dus 15 uur. Aanvang van de dienst: 07.00 u; einde van de dienst: ten laatste om 22.00 u. In deze laatste formule moet de chauffeur wel in totaal minstens 12 uur rust hebben.

In het geval van een dubbele bemanning:

Hier moet door elk van de chauffeurs 9 achtereenvolgende uren rust genomen worden over een periode van 30 uur: 30 – 9 = 21 uur. Hier is de maximum diensttijd dus 21 uur. Aanvang van de dienst: 07.00 u; einde van de dienst: ten laatste om 04.00 u ‘s morgens de volgende dag.

Mag men van al deze regels afwijken?

Ja, maar slechts in één geval, namelijk:
Mits hij geen afbreuk doet aan de veiligheid van het wegverkeer, mag de bestuurder, teneinde een geschikte stopplaats te kunnen bereiken, van de bepalingen van deze verordening afwijken, voor zover zulks nodig is om de veiligheid van personen en van het voertuig te waarborgen. De bestuurder moet de aard en de reden van de afwijking manueel aantekenen op de schijf of op een afdruk, uiterlijk bij zijn aankomst op de geschikte stopplaats.

Hoe worden de uren van een chauffeur berekend?

Een normale amplitude of diensttijd van een chauffeur bedraagt volgens de CAO 5 ¼ voor een halve dag en 12 uur voor een ganse dag. Deze tijden gaan in vanaf het moment dat de chauffeur de autocar ’s morgens start om te vertrekken tot hij ’s avonds naar huis gaat, al dan niet na het poetsen van de autocar. De huurprijs van een autocar wordt dan ook berekend op deze 2 basissen. Als de chauffeur langer dan de normale amplitude onderweg is, wordt elk extra begonnen uur aangerekend (ongeacht of die uren al dan niet gereden werd). De maximale toeslag voor 3 uur kan aangerekend worden. Als de chauffeur meer dan 15 uur onderweg is, moet er noodzakelijkerwijze een 2de chauffeur voorzien worden.

Vb.
30’ rijden naar vertrekplaats – 30’ wachten voor opstap klant – 3u rijden naar bestemming – 7 uur stilstaan ter plaatse – 3u rijden naar afstapplaats klant – 15’ afladen klant en 30’ rijden naar garage is een diensttijd van
30’ + 30’ + 3u + 7u + 3u + 15’ + 30’ = 14u45’ – Hier zal er 12 uur amplitude + 3 overuren aangerekend worden. Bijna was een 2de chauffeur noodzakelijk.


Meerdaagse georganiseerde busreizen met logement (volgens eigen programma of via De Arend)

Inbegrepen

Half- of volpension op bestemming = avondmaal, overnachting en ontbijt; logies in kamers met privaat bad/douche en toilet als minimum comfort; vervoer met moderne en veilige touringcar met voldoende beenruimte. Diensten hotel- en autocarpersoneel; alle taksen en seizoentoeslagen. Rij- en rusttijden volgens de Europese overeenkomst. Meer info hierover vindt u hierboven.

EXTRA WINTER: op heen- en thuisreis alsook skitransfers zo nodig; extra ontbijtbuffet bij aankomst, extra avondmaal bij vertrek; gratis skiles door eigen monitoren voor beginnelingen; SKIPAS (behalve bij prijs voor niet-skiër).

Niet inbegrepen

Supplement éénpersoonskamer in zoverre beschikbaar; alle individuele uitgaven als tafeldrank, toegangsgelden, vrijblijvende extra’s. De maaltijden buiten het halfpension ter bestemming; andere verzekeringen dan die als passagier in de autocar zoals annulatie- en bijstandsverzekering.

EXTRA WINTER: alle uitgaven i.v.m. skiën behalve de gratis skilessen door onze monitoren en skipas.

Kinderprijzen

Verminderingen voor kinderen op voorwaarde dat zij de kamer delen met minstens twee volwassenen. Prijzen volgens leeftijdscategorie.

Onderweg

Lange haltes voor maaltijden en nodige oponthouden voor korte pauze aan restaurant en wc zijn voorzien.

Reisdocumenten

Identiteitskaart volstaat voor al onze reizen; eveneens verplicht voor kinderen + mutualiteitsdocumenten (pasje voor het buitenland).

Pasfoto

1 of 2 pasfoto’s worden meestal verlangd bij de aankoop van uw skipas vanaf 7 d skiën.

Skihelm

Verplicht in Oostenrijk voor -15-jarige skiërs en voor alle snowboarders.

Deelname

Minstens 25 en maximum 50 personen per reis, voorrang in volgorde van inschrijving.

Betalingen

Alle betalingen gebeuren naar keuze op het bureel of door overschrijving op bankrekening van Reizen De Arend, Hertevelden 8 te 2370 Arendonk na het ontvangen van de bestelbon.

Voorschot

30% van de reissom te betalen bij inschrijving binnen de week of onmiddellijk wanneer u online boekt. Pas na betaling van het voorschot wordt u als kandidaat-deelnemer beschouwd.

Afsluiting

Deelname is mogelijk tot de limietdatum van 1 maand vóór de vertrekdatum of later voor zover er nog plaatsen beschikbaar zijn in de car/hotel.

Afrekening

De volledige reissom dient betaald te zijn ten laatste 1 maand vóór de vertrekdatum. U ontvangt via mail een bestelbon voor het saldo te vereffenen.

Informatie

Gebeurlijke inlichtingen allerlei als bezoekmogelijkheden, uurregelingen, supplementaire kostprijzen en tarieven, douane, verzekeringen enz. die door ons ter goeder trouw worden meegedeeld volgens de beste gegevens waarover wij beschikken, kunnen geen oorzaak zijn van enige eis tot schadeloosstelling aan Reizen De Arend. Wij bedoelen enkel objectieve en eerlijke informatie te bezorgen als dienstbetoon, hoewel die ter plaatse door velerlei oorzaken niet correct kan blijken te zijn. Vanzelfsprekend kunnen wij geen enkele vraag tot schadeloosstelling aanvaarden over gelden die het reisbureau niet zelf heeft ontvangen; zelfs als onze informatie over deze betalingen aan derden fout was.

Douane & Politie

De reiziger is persoonlijk verantwoordelijk tegenover de Douane & Politie.

Skimonitoren

Onze begeleidende skimonitoren verzorgen uitsluitend gratis skionderricht in de voormiddag voor beginnelingen. Indien men gebruik wil maken van deze gratis skilessen gelieve dit te vermelden a.u.b. bij inschrijving. Deze lessen zijn geen vorm van kinderoppas noch een vervolmakingcursus. Indien onze monitoren de toelating tot lesgeven wordt geweigerd, kan geen schadevergoeding worden bedongen.

Info

Huren van ski’s en schoenen kan vooraf via het reisbureau gebeuren. Dit in samenwerking met Sportservice in Dessel; https://www.sportservice.be/

Annulatie door reisbureau

Indien de reis om ernstige redenen door ons agentschap dient afgelast te worden, ontvangen de deelnemers hun geld terug. Indien het reisagentschap door heirkracht, niet de bestelde hotelaccommodatie kan bezorgen, behoudt de cliënt het recht op een minstens evenwaardig vervangend hotel. Bij wijzigingen tijdens de reis, vanwege overmacht, kan geen beroep gedaan worden op schadeloosstelling bij het reisagentschap.

Annulatievoorwaarden

  • annulatievoorwaarden bij annulering van heel de groep:

- tot 3 maanden voor vertrek: geen annulatiekosten;

- vanaf 3 maanden tot 45 dagen voor afreis: 10% van de totale initiële reservering;

- vanaf 45 dagen tot en met 30 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de

reservering;

- vanaf 30 dagen tot de dag van het vertrek: betaalt u de totale reissom (100%) plus

eventuele supplementaire kosten opgelegd door het hotel.

  • annulatievoorwaarden bij individuele annulering:

de annuleringskosten zijn forfaitair als volgt bepaald:

- voor een annulering méér dan 28 dagen voor vertrek 10% van de totale reissom, met een minimum van € 12,5;

- voor een annulering vanaf 28 dagen tot en met 22 dagen voor vertrek 25% van de totale reissom;

- voor een annulering vanaf 21 dagen tot en met 15 dagen voor vertrek 50% van de totale reissom;

- voor een annulering vanaf 14 dagen tot en met 8 dagen voor vertrek 75% van de totale reissom;

- voor een annulering vanaf 7 dagen tot en met 0 dagen voor vertrek 100% van de totale reissom.

Verzekering

Tijdens de reis zijn alle passagiers verzekerd als reizigers in het voertuig. Desgewenst dienen aanvullende verzekeringen afgesloten bij gespecialiseerde instanties. Voor gebeurlijke beschadigingen die wij niet rechtstreeks veroorzaken, wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard.

Beveiliging - geschillen

Reizen De Arend aanvaardt de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen. Alle info op volgende website; https://www.clv-gr.be/

Garantiefonds reizen

Bij financieel onvermogen van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar met wie u een reiscontract afsloot, kan u beroep doen op het GARANTIEFONDS REIZEN, Metrologielaan 8, B-1130 Brussel. Alle info op volgende website; https://www.gfg.be/nl-be/